Il terremoto ha davvero terremotato i giornali? Tesi, antitesi e polemichette