Bessi, Ilva

Ilva, vincerà Mittal o Jindal?

L’intervento di Gianni Bessi, consigliere regionale Pd in Emilia-Romagna